macOS üzemeltetés tanfolyam indul: június 17-21.

Querying Microsoft SQL Server - Advanced

MSSQLTA
2 nap
169 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

Az SQL Server-t a standard SQL, az alap Microsoft T-SQL utasítások, szerkezetek mellé számos újdonsággal vértezték fel a Microsoft fejlesztői. Az egyes verziók (SQL 2005, 2008, 2012, 2014, 2016) megjelenésével egyre szélesebb körű lett a T-SQL utasítások tárháza és funkcionalitása. Ez a tanfolyam a széles spektrumú tudás megszerzésének második állomása, melyen az SQL Server komplex lekérdezései kerülnek napirendre, illetve bepillanthatunk az SQL lekérdezések működésébe is.

A Microsoft SQL Server adatbázisok lekérdezési lehetőségeinek bemutatása haladó szinten, az alap tanfolyamon megszerzett tudás bővítése, betekintés az extra funckiókba.

Azoknak ajánljuk, akik T-SQL lekérdezések alapjait korábbi tanfolyamon vagy munkájuk során különböző forrásokból megszerezték és ismereteiket SQL Server specifikumok irányában szeretnék bővíteni, mélyíteni.

A képzés verzió független, a 20461, 20761, DP-080T00 Querying SQL Server hivatalos Microsoft tanfolyamok tematikájára épül.

Tematika

1. Tábla típusú szerkezetek használata
 • Származtatott táblák
 • CTE (Common Table Expressions) táblák
 • Nézetek
 • Tábla típussal visszatérő függvények
2. Halmazműveletek
 • Halmazok metszete, uniója, különbsége
 • UNION, EXCEPT, INTERSECT operátorok
 • APPLY operátorok
3. Rangsoroló, offszet és aggregáló függvények
 • OVER kulcsszó
 • RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, NTILE függvények
 • Offszet függvények: LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE
4. Pivotolás, kereszttáblák
 • PIVOT és UNPIVOT
 • Grouping Set
 • CUBE, ROLLUP kulcsszavak
 • GROUPING_ID függvény használata
5. SQL Server metaadatok lekérdezése
 • Rendszertáblák, katalógus nézetek
 • Rendszer tárolt eljárások futtatása
 • Dinamikus menedzsment nézetek lekérdezése
6. Felhasználó által készített tárolt eljárások
 • Adatok lekérdezése tárolt eljárással
 • Paraméter átadás
 • Egyszerű tárolt eljárás készítése
 • Dinamikus SQL
7. Bevezetés a T-SQL programozásba
 • T-SQL programozási elemek áttekintése
 • Vezérlési szerkezetek
 • Feltételes szerkezet, esetszétválasztás, ciklusok
8. Struktúrált hibakezelés
 • A struktúrált hibakezelés elemei
 • A TRY - CATCH blokk szerkezete
 • Az Error objektum információi
9. Bepillantás a tranzakciók világába
 • Implicit, explicit tranzakciók
10. Lekérdezések optimalizációjának alapjai
 • A futási terv megtekintése, elemzése
 • Query hintek
11. Lekérdezések XML formátumban
 • SELECT FOR XML
 • RAW, AUTO, ELEMENTS, ROOT opciók

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

MSTSQL vagy MSSQLT (basic) tanfolyam vagy ezekkel egyenértékű tudás megléte. Szükséges ismeretek:

 • Query ablak: lekérdezés írása, futtatása, színek miként segítenek
 • Bacth, szkrpit, részleges futtatás fogalma
 • T-SQL utasítások kategorizálása: DDL, DML, DCL, TCL, DQL
 • Objektumok: adatbázis, tábla, nézet, séma, tárolt eljárás, függvény, trigger, index
 • Egyszerűbb lekérdezés általános felépítése:SELECT mező(k)/* FROM tábla WHERE szűrőkritériumGROUP BY HAVINGORDER BY
 • Belső lekérdezések- Táblák kapcsolása
 • JOIN-ok típusai: CROSS, INNER, OUTER : LEFT, RIGHT, FULL
 • DML utasítások általános szintaktikája
 • INSERT, UPDATE, DELETE

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!