Apple Esemény- sorozat 1. alkalom: 2024. április 25.

ITIL®4 Specialist: Create, Deliver and Support with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-CDS
4 nap
435 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

Ez a 4 napos, az ITIL®4 szakértők számára készült a „Fejlesztés, működtetés és támogatás”-ról (Create, Deliver and Support – CDS) szóló képzési modul kiterjed a szolgáltatásmenedzsment alaptevékenységeire, és kitolja az ITIL keretrendszer eddigi határait azzal, hogy a szolgáltatások létrehozását is magába foglalja. A hangsúlyt arra helyezi, hogy hogyan épüljön fel és működjön egy szolgáltató szervezet, hogyan működjön együtt a partnereivel, hogyan használja a technológiát, és mindehhez milyen szervezeti képességekkel rendelkezzen.
Ilyen módon az ITIL®4 CDS tanfolyam a különböző értékfolyamok (tkp. értékképző munkafolyamatok) integrálására összpontosít, valamint az IT-alapú termékek és szolgáltatások fejlesztését, működtetését és támogatását biztosító tevékenységekre, de egyúttal kiterjed az ezekhez szükséges képességekre, módszerekre és eszközökre is.

Az ITIL®4 CDS tanfolyam olyan kulcsfontosságú témaköröket fed le, mint a szolgáltatásteljesítmény, a szolgáltatásminőség és a továbbfejlesztés módszerei. Az IT gyakorló szakemberei számára lehetővé teszi, hogy innovatív, ugyanakkor megbízható, technológiára épülő szolgáltatásokat nyújthassanak az ügyfeleiknek az egyre intenzívebbé váló piaci versenyben.
Aki teljes körűen meg szeretné ismerni az ITIL®4 alapvető ajánlásait, annak elkerülhetetlen az ezen a képzésen való részvétel.

Az ITIL®4 CDS tanfolyam fő célja, hogy a résztvevők megismerjék, hogy a termékek és szolgáltatások fejlesztése, működtetése és támogatása milyen módon történjen, illetve ennek keretében:

• hogyan integrálják az értékképző munkafolyamatokat és tevékenységeket IT-alapú termékek és szolgáltatások létrehozása és fenntartása érdekében az ITIL mind a négy dimenziójában (szervezetek és emberek, információ és technológia, értékfolyamok és folyamatok, partnerek és szállítók),
• ehhez milyen képességekkel, módszerekkel és eszközökkel rendelkezzenek, és
•hogyan biztosítsák ezek segítségével a szolgáltatások elvárt teljesítményét, minőségét és fejlődését

Kiknek ajánljuk?

• elsősorban az ITSM azon gyakorló szakemberei számára, akik

- IT-alapú és digitális termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek, működtetnek és/vagy támogatnak
- felelősek a teljes körű szolgáltatásnyújtásért

• másrészt azon szakembereknek, akik

- az IT szolgáltatásmenedzsment (ITSM) területén fejtik ki tevékenységüket
- jelenlegi ITSM-vezetők vagy azon vezetők, akik ilyen munkakörben kívánnak dolgozni
-meglévő IT-/menedzsmentminősítéssel rendelkezők (pl. projektmenedzserek, ITIL-szakemberek), akik szélesíteni/mélyíteni akarják tudásukat

• azoknak a szakembereknek, akik átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL®4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) címet.

Szervezeti előnyök

• képzettebb, felkészültebb és motiváltabb személyzet az ITIL alkalmazásában
• javuló működési hatékonyság
• elégedettebb ügyfelek és nagyobb esély a megtartásukra

Egyéni előnyök

A résztvevők megértik, és tudják:

• hogyan lehet értékképző munkafolyamatokat kialakítani a szolgáltatások fejlesztésére, működtetésére és támogatására
• hogyan járulhatnak hozzá ezekhez a munkafolyamatokhoz a leglényegesebb ITIL-képességek
• hogyan lehet szolgáltatásokat kifejleszteni, működtetni és támogatni

Megszerezhető minősítés

ITIL®4 szakértő a fejlesztés, működtetés és értékteremtés területén (ITIL®4 Specialist: Create, Deliver and Support)

Az ITIL®4 CDS minősítésnek a célja, hogy a szakértők megértsék a szolgáltató és az ügyfeleik, felhasználóik, szállítóik és partnereik közötti egyeztetések és interakciók (párbeszédek) összes típusát.
Emellett ennek az ITIL®4 CDS minősítésnek a megszerzése az egyik előfeltétele

  • az ’ITIL vezető szakember’ cím elnyerésének, amely a szakemberek praktikus és technikai felkészültségét mutatja sikeres, IT-alapú szolgáltatások, csapatok és munkafolyamatok működtetéséhez
  • az ITIL Practice Manager modulok (ITIL-MSF, ITIL-PIC, ITIL-CAI) elvégzésének

A tanfolyam négy napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az értékteremtéssel kapcsolatos legkorszerűbb ismereteket.

A biztosított tananyag

• előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven)
• tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven)
• hivatalos TSO ITIL®4 CDS kézikönyv (angol nyelven) – igény szerint, külön térítés mellett
• ITIL®4 CDS modul fogalmainak jegyzéke (angol/magyar nyelven)
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven)
• gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)

Az ITIL®4 CDS tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 90 perc (+23 perc nem angol anyanyelvűeknek),
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
sikeresség: legalább 70%, azaz legalább 28 pont a 40-ből

A vizsgakérdéseket minden esetben a PeopleCert biztosítja.

Tematika

Az IQSoft - EduTech Magyarország Kft ITIL®4 CDS tanfolyama az PeopleCert által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az PeopleCert által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi képességek megszerzését írja elő:

I. SZERVEZET ÉS EMBEREK

• értékfolyamatok megtervezése és kialakítása a szolgáltatás kifejlesztésére, működtetésére és támogatására
• az alábbi fogalmak és a velük kapcsolatos kihívások megértése a szolgáltatási értékrendszer egészében

• szervezetek felépítése
• integrált, együttműködő csapatok
• csapatok képességei, szerepei, felkészültsége
• csapatkultúrák és különbségeik
• ügyfélközpontú szemlélet
• alkalmazotti elégedettség menedzsmentje
• pozitív kommunikáció haszna

• az 'előrehozás' megközelítésének megfelelő használata
• az erőforrások tervezése és menedzselése a szolgáltatási értékrendszer egészében

• csapatok együttműködésével és integrálásával
• munkaerőtervezéssel
• eredményalapú méréssel és jelentéssel
• rendszeres továbbfejlesztési kultúra kialakításával

II. INFORMÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA

• az információ és technológia hasznának és használatának megértése a szolgáltatási értékrendszer egészében

• integrált szolgáltatásmenedzsment-eszközkészletek
• integráció és adatmegosztás
• jelentéskészítés és fejlett elemzés
• robotikus folyamatautomatizálás
• mesterséges intelligencia és gépi tanulás
• folyamatos integrálás és kivitelezés/üzembeállítás (CI/CD)
• információs modellek

III. ÚJ SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE

A tanfolyam végére a hallgatók tudják 

• hogyan járulhatnak hozzá az ITIL egyes lényeges képességeinek a fejlesztéshez, működtetéshez és támogatáshoz a szolgáltatási értékrendszer egészében és az értékfolyamokban
• hogyan lehet értékfolyamot használni új szolgáltatások megtervezéséhez, kifejlesztéséhez és átadásához
• hogyan járulhatnak hozzá az alábbi ITIL-képességek egy új szolgáltatást létrehozó értékfolyamhoz:

• szolgáltatástervezés
• szoftverfejlesztés és –menedzsment
• üzembeállítás-menedzsment
• kiadásmenedzsment
• szolgáltatásbevizsgálás és –tesztelés
• változásfelügyelet

IV. FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA

A tanfolyam végére a hallgatók tudják 

• hogyan lehet értékfolyamot használni felhasználótámogatás biztosításához
• hogyan járulhatnak hozzá az alábbi ITIL-képességek egy felhasználótámogatást biztosító értékfolyamhoz:

•  ügyfélszolgálat
• incidensmenedzsment
• problémamenedzsment
• ismeretmenedzsment
• szolgáltatásszint-menedzsment
• megfigyelés és eseménymenedzsment

V. MUNKA SZERVEZÉSE

A tanfolyam végére a hallgatók tudják hogyan lehet

• fejleszteni, működtetni és támogatni szolgáltatásokat
• koordinálni, priorizálni és megszervezni a munkát szolgáltatások fejlesztése, működtetése és támogatása során, beleértve:

• jegyek használata sorok/várólisták kezelésénél
• munka priorizálása

VI. ELLÁTÁSI MÓDOK

• az alább felsoroltak hasznának, használatának megértése a szolgáltatási értékrendszer egészében:

• szempontok a vásárlás vagy fejlesztés közötti döntéshez
• ellátási alternatívák
• szolgáltatásintegrálás és -menedzsment

Az ITIL®4 CDS tanfolyam tartalma a fenti hat fő témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

1. nap: SZERVEZET ÉS EMBEREK, INFORMÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
2. nap: 1. napi házi feladat értékelése, ÚJ SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE, FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA/1
3.-4. nap: 2. napi házi feladat értékelése, FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA/2, MUNKA SZERVEZÉSE, ELLÁTÁSI MÓDOK, 3. napi házi feladat elkészítése, értékelése, összefoglalás

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL®4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL®4 CDS tanfolyamon való részvételhez.

Az ITIL®4 CDS tanfolyamon való részvétel előtt nincs szükség különösebb felkészülésre. Az ITIL®4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv/tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen célszerű a meglévő ITIL®4-ismeretek felelevenítése/tudatosítása érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!