macOS üzemeltetés tanfolyam indul: június 17-21.

DevOps Mérnök Integrált képzési program tanfolyamok

Bevezetés

Iparági tapasztalat, hogy a DevOps-ot alkalmazó szervezetek jobban teljesítenek a szoftverfejlesztés / telepítés gyorsasága és stabilitása terén, mint a DevOps bevezetését megelőzően. Elérik fontos működési követelményüket, hogy akár belső, akár publikus szoftver termékük, illetve IT alapú szolgáltatásuk rendelkezésre álljon a belső szervezeti, valamint végfelhasználóik számára. Mindezt piackövető, rugalmas és stabil, minőségbiztosított módon tudják megtenni.

Azonban a DevOps kissé homályos definíciója miatt hogyan tudja egy szervezet megállapítani, hogy a DevOps bevezetés megtérül-e? Célszerűen öt teljesítménymutatót tudunk megnevezni - átfutási idő (azaz az idő, amely alatt a kód átadásától a kód sikeres futásáig tart a termelésben), a telepítési/ frissítési gyakoriság, a termékminőség (beleértve a minőség biztosítást, és a regresszió minimalizálását is) a visszaállításhoz szükséges idő és a rendelkezésre állás -, amelyek magas szintű képet adnak a szoftverek átadásáról és teljesítményéről, és előre jelzik a DevOps sikerének valószínűségét.

A döntéshozó a fentiek figyelembevételével fel tudja mérni, hogy a megnevezett területeken milyen mértékű fejlődést vár el szervezetében, és amennyiben a kitűzött cél teljesül, attól milyen piaci és pénzügyi előnyt várhat.
Napjainkban komoly kihívás jelent képzett és magas munkamorálú IT szakembereket találni a munkaerő piacon, és ez alól a DevOps ismeret és képzettség sem kivétel. Sőt, mivel felfutó ágban lévő területről van szó, jelenleg a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Ebben a helyzetben a házon belüli integrált képzési programok is felkerülnek a lehetséges megoldások közé.

A DevOps Integrált képzési programunk megtervezésekor a fenti DevOps képzési igényre alakítottunk ki megoldást. A DevOps Integrált képzési program már a gyakorlatban is bizonyított.
A konkrét szakmai tartalmon kívül, képzési programunk egyik fontos jellemzője, hogy a vállalati szervezet szemével nézi a képzésben résztvevő kollégákat, akik egy integrált 12 hetes programban vesznek részt. Már az első percektől kezdve figyelünk a szemléleti kérdések kialakítására, valamint a csapatkultúra és munkamorállal kapcsolatos elvárások és soft skillek átadására is. Ennek eszközei, egyészt DevOps kompetenciánk, másrészt olyan tevékenységek, mint például az önálló és mentorált projekt hetek, ahol a kollégák párban dolgoznak, valamint a kollégák rendszeres lehetősége egy önállóan választott témakörben tematikus, rövid bemutatót tartani a többiek részére. Szintén ide tartozik a modern és rendszeres fejlődésértékelés.
Tapasztaljuk, hogy minden szervezet különböző, mind az IT igényeit tekintve, mind pedig a kialakított munkahelyi kultúráját tekintve. Ezért a DevOps Integrált képzési programunk nincsen „kőbe vésve”, azt a megrendelő szervezettel közösen alakítjuk és véglegesítjük.

A testreszabott program kialakításának első lépése lehet egy közös konzultáció és felmérés, amelyben örömmel állunk rendelkezésre.

DevOps Integrált képzési program tematikus felosztása

Az egyes témakörök részletes szakmai tartalma az alábbi linkeken tekinthető meg.

Projekt hetek

Az első projekt hetet a Fejlesztési ismeretek modul végén tervezzük. Időtarama 5 nap, a hallgatók párban dolgoznak az oktató által kiadott projektfeladaton. A feladat egy 40 munkaórában megoldható Python programozási feladat, benne Linux bash script részfeladattal.

A második projekt hetet a képzés végére tervezzük. Időtarama 5 nap, amikor a hallgatók párban dolgozhatnak, az oktató által kiadott projektfeladaton. A feladat egy 4 host-ból álló elosztott alkalmazás és virtual network fejlesztése, konfigurálása és modellezése egyedileg fejlesztett Docker image-ekkel. A feladat része a deployment is, természetesen mindez DevOps pipeline-nal automatizálva. Az egyes hostok az következők: Adatbázis; REST API; Python kliens, Microservice.

A projekt munka alatt a hallgatók napi rendszerességgel commit-tálják és push-olják napi munkájukat a git repository-ba.

A projekt hetek végén a hallgatók írásos visszajelzést adnak saját maguk, és projekt társuk teljesítményéről/hozzáállásáról témakörönként. A visszajelzés formája szabad szöveges, de az oktató megnevezi a kötelezően érintendő területeket címszavakban. (pl: kommunikáció, munkamorál, szakértelem x, y, z témakörökben, kreativitás, diagnosztika, stb.)

Mentori konzultáció a projekt hetek alatt

A projekt hetek alatt minden munkanap 13:00 – 17:00 óráig az oktató online mentori segítséget nyújt a hallgatók számára egy erre a célra kialakított Teams csoportban.

Vizsgák

A vizsgákon a hallgatók egy csoportban vesznek részt az Oktatóközpont vagy a Megrendelő által biztosított és felügyelt helyszínen. A vizsgák során a hallgatók számítógépes tesztet töltenek ki, amely kérdései, stílusa, nehézsége hasonló az iparágban az elmúlt évtizedekben elfogadottá vált vizsgákhoz.
Összesen 5 vizsgát javaslunk, azonban mind a darabszámot mind az időzítést igény szerint testreszabjuk:

1. vizsga: „Szintfelmérő”: Az oktatás elején szintfelmérő a tematikában szereplő alap tárgyakból:  Programozás, Python, Git, Linux,  Docker  (opcionális)
2. vizsga: „Linux és Python”: Linux alapismeretek, Python programozás ismeretek
3. vizsga: „Devops”: Linux haladó ismeretek, Devops, Docker, TCP/IP, DNS, http, SSL
4. vizsga: „Architektúra és Deployment”:  SQL/NoSQL, API, Kubernetes, Ansible, Felhő technológiák
5. vizsga: „Záróvizsga”

Vezetői megbeszélések

Javaslatunk szerint a Megrendelő koordinátorai, vezetői és az Oktatóközpont koordinátorai, oktatói két heti rendszerességgel megbeszélik a nyitott témákat, illetve a prioritást érdemlő kérdéseket, kiemelt figyelmet szentelve a hallgatók fejlődését érintő kérdésekre.

Időtartam/ Időbeosztás

A képzés végleges óraszámát és időbeosztását a Megrendelő igényei szerint az előzetes konzultációk alapján rögzítjük. Kiindulásként feltételezhetjük, hogy a tematikában megadott ismeretek elsajátítása, agilis, megfelelő IT alapképzettséggel rendelkező kollégák számára 12 hét, napi 8 tanítási óra munkával számolva. A csoportos tanulás napi 9:00 – 17:00-ig tart, ebből jellemzően a 16:00 – 17:00-ig önálló laborgyakorlat folyik, szükség esetén oktatói, mentori segítséggel. Az intenzív tanulási időben jellemzően előadás, kérdés/válasz, laborgyakorlat részek váltják egymást.

Tananyag

A hallgatók az oktató által kiválasztott angol nyelvű szakkönyveket kapnak elektronikus formában. A szükséges könyvek becsült darabszáma: 12-14.