Apple Esemény- sorozat 1. alkalom: 2024. április 25.

Gazdasági Blockchain képzés

GBCH
2 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A Bitcoinról talán már mindenki hallott, azonban az azt megalapozó lenyűgöző technológiáról, a Blockchainről jóval kevesebbet hallani. A Blockchain ugyanis számos rendkívül izgalmas lehetőséget hordoz, amely képes alapjaiban megváltoztatni több iparág jövőjét.

A Blockchain alapvető tulajdonságai:

  •     megmásíthatatlan
  •     visszafordíthatatlan
  •     pszeudonim
  •     biztonságos

többek, mint puszta hívószavak, ezek kapcsán a rendszer az elmúlt 10 évben már bizonyított.

A Blockchain szabad, olcsó és biztonságos értékközvetítést valósít meg az interneten keresztül egymástól távol élő (egymást akár nem is ismerő) felek között anélkül, hogy egymásban meg kellene, hogy bízzanak, illetve anélkül, hogy ehhez szükség lenne egy harmadik köztes szereplőre (pl. Bank)

Ezen túlmenően a szakma legjava dolgozik azon, hogy a technológiát továbbfejlesztve, hogyan lehet az élet más területein is hasznosítani egy ilyen rendszert - mely iparágakban tud valódi hozzáadott értéke révén jelentős versenyelőnyt generálni.

Ilyen terület lehet például a jog, hiszen az ún. okos szerződések (Smartcontract) révén akár ellenérdekelt felek tudnak olyan feltételrendszert (szerződést) létrehozni, amely ezután képes önállóan, harmadik fél beavatkozása nélkül az előre rögzített paraméterek szerint döntéseket hozni és akár kifizetéseket is indítani. A Blockchain pedig garantálja, hogy az oda egyszer feltöltött szerződés - és annak feltételei biztosan manipulálhatatlanok lesznek.

Egyértelmű piaci igény jelent meg a különböző logisztikai folyamatok felől, ahol kulcsfontosságú, hogy tanúsítottan lekérdezhető és követhető legyen a termék életútja a teljes ellátási lánc során.

A technológia még kellően korai fázisban van, ezért nap mint nap tárnak fel újabb alkalmazási területeket, kezdve az egyszerű implementációktól a komplex gazdasági ökoszisztémákig, ahol már az üzleti folyamatok javarésze is előre definiált Smartcontractokon keresztül történik.

Tematika

● Történeti áttekintés

○ történelmi kitekintés
○ technológia megszületésének gazdasági szükségszerűsége és az első blockchain megszületésének misztikus története
○ magyar szál

● Blockchain technológia alapjai (decentralizált, elosztott hálózatok)
● Milyen a zárt és nyílt blokklánc, előnyei hátrányai,
● Blockchain tranzakciók
● Kripto valuták Bitcoin, Ethereum, Litecoin, stb.
● Blockchain platformok
● hogyan adjunk és vásároljunk Bitcoint

○  veszélyek, amikre figyelni kell, hogyan biztonságos
○  exchangek, walletek, Ledger

● Érték prezentáció blockchainen
● Okosszerződések (Smartcontracts) és felhasználási területei, ICO-k

○ Mik azok az okosszerződések?
○ Okosszerződések típusai.
○ Gyakorlati hasznosítási lehetőségek és konkrét példák.
○ Okosszerződésre ültethető folyamatok.
○ Okosszerződések jogi keretei.
○ Okosszerződések fejlesztése a gyakorlatban. Ki, kik végzik?
○ Hogyan használható az okosszerződés.
○ automatikusan végrehajtódó feltétel kiértékelés és érték-transfer

● Konszenzus mechanizmusok, proof-of-work, DAO (Decentralized Auto Democracy)
● Blockchain alternatívák: permissioned és permissionless megoldások
● Ökoszisztéma tervezés, szereplők azonosítása és incentíva rendszer kialakítása

Tokenizáció. A blockchain gyakorlati alkalmazása.

o Mit jelent a tokenizáció.
o Mit lehet tokenizálni és miért érdemes bármit is tokenizálni?
o Értékek tokenizálása.
o Gyakorlati tokenizációs platformok.
o Blockchain hatása a gazdaságra és a társadalomra.
o Blockchain a nagyvállalati szektorban, az államigazgatásban és a hétköznapokban. EU példák.
o Várható hatások és változások. Munkaerőpiac.
o Kihívások a szabályozásban.

● Gyakorlati példa blockchain implementációra
● Gyakorlati példa smartcontractra (trustless trade és helloworld)
● Gyakorlati példa tokenizációra
● Néhány rossz példa…
● Blockchain támadások

○ 51%-os

● Fork
● Marketing

Kinek ajánljuk

Ajánlja másoknak is!